Foto: Lo Birgersson

Eldorado daglig verksamhet

Eldorado daglig verksamhet är en arbetsplats för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De arbetar med kultur och hälsa.

Vi har ett nära samarbete med Eldorado daglig verksamhet. Arbetstagare i daglig verksamhet hälsar besökare på studiebesök och kurser välkomna, hjälper till vid musikhandledning och teckenkurser. Arbetstagare och personal från Eldorado jobbar tillsammans på musikkaféer, utställningar och mässor.

Läs mer på hemsidan för Eldorado daglig verksamhet Kultur och Hälsa.