Kultur och fritid

Eldorado är en mötesplats för dig med intellektuell funktionsnedsättning. Här kan du delta i olika aktiviteter - till exempel musikkafé, teckenträff och fritidsmusik. Vår ambition är att erbjuda ett varierat kultur- och fritidsprogram i en inspirerande, tillgänglig och tillåtande miljö.

Våra aktiviteter hittar du i vårt kalendarium.