Utbildning: Multisensoriskt musikdrama

Onsdag 4 september Kl. 09:00–16:00

ArrangörEldorado Resurscenter
Utbildning: Multisensoriskt musikdrama

Multisensoriskt musikdrama

Under den här utbildningen lär du dig ett pedagogiskt arbetssätt för att skapa samspel och delade upplevelser tillsammans med personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning.

I multisensoriskt musikdrama kombineras interaktiv musik med berättande som förstärks med olika sinnesstimulerande upplevelser. Målgruppen för MSMD är personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning och deras personal och anhöriga.

Under kursdagen varvas teori och praktiska moment. Vi går igenom forskningsunderlag, teori och metodik som arbetssättet lutar sig mot. Som inspiration för du ta del av olika MSMD och vi har en workshop där alla deltagare får skapa anpassade MSMD. Vi går också igenom hur man kan kartlägga vilka sinnliga upplevelser som lockar till aktivitet samt hur du utvärderar och utvecklar arbetssättet fortlöpande.

Utbildare
Sara Rundqvist & Stefan Eklund, musikhandledare på Eldorado Resurscenter

Kostnad

Kostnadsfritt för dig som arbetar i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd. 1100 kr för dig som arbetar eller bor i Göteborgs kommun. 1300 kr för övriga. Priset är exklusive moms. Fika ingår.

Datum

Onsdag 4 september Kl. 09:00–16:00

Anmälan

Du som arbetar inom Göteborgs Stad anmäler dig via Utbildningsportalen. För övriga, skicka ett meddelande till anders.malmqvist@funktionsstod.goteborg.se för att anmäla ditt intresse.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado Resurscenter
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Kontaktperson
Anders Malmqvist