Utbildning: Miljöer för alla sinnen

Tisdag 1 oktober Kl. 09:00–16:00

ArrangörEldorado Resurscenter
Utbildning: Miljöer för alla sinnen

Miljöer för alla sinnen

Vi har alla behov av sinnesintryck och dessa är grundläggande för att vi ska utvecklas och må bra. Sinnena informerar oss om den egna kroppens fysiska tillstånd och om den värld vi lever i. Understimulering av våra sinnen ger negativa effekter på olika funktioner, utveckling och välmående.

Personer med en omfattande funktionsnedsättning, har ofta nedsatt förmåga till kommunikation och begränsade möjligheter att förflytta sig själva. Detta medför att de har mindre möjligheter att reglera de sinnesintryck de utsätts för och kan därmed riskera både att bli över- eller understimulerade av sinnesintryck i sin vardag.

Vi vill med denna kurs ge kunskap om våra olika sinnen samt ge idéer och tips till hur du som personal eller närstående kan använda sinnesstimulerande miljöer för personer på tidig utvecklingsnivå.

Innehåll

  • Teori om våra sinnen, deras funktion och hur sinnena samspelar med varandra
  • Hur vi kan använder våra sinnen för att öka eller sänka vår vakenhet
  • Exempel på hur sinnesstimulerande miljöer kan användas, utifrån olika behov och målgrupper
  • Utformning av sinnestimulerande miljöer, med utgångspunkt i Eldorado Resurscenters aktivitets- och sinnesrum, men där du också får chans att fundera över hur du vill arbeta med sinnesstimulerande miljöer i din vardag

Utbildare
Berit Larsson, handledare på Eldorado Resurscenter.

Kostnad

Kostnadsfritt för dig som arbetar i Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd. 1100 kr för dig som arbetar eller bor i Göteborgs kommun. 1300 kr för övriga. Priset är exklusive moms. Fika ingår.

Datum

Tisdag 1 oktober Kl. 09:00–16:00

Anmälan

Du som arbetar inom Göteborgs Stad anmäler dig via Utbildningsportalen. För övriga, skicka ett meddelande till anders.malmqvist@funktionsstod.goteborg.se för att anmäla ditt intresse.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado Resurscenter
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Kontaktperson
Anders Malmqvist