Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

På grund av pandemin och för att begränsa smittspridningen har vi begränsat antal deltagare och obligatorisk föranmälan på alla våra aktiviteter.

Utbildning: Multisensoriskt musikdrama

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 24 november 2021
Tid
09:00–15:00
Kostnad
1100 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 1300 kr för övriga. Priserna är exkl. moms. Fika på förmiddag och eftermiddag ingår.

Under den här utbildningen lär du dig ett pedagogiskt arbetssätt för att skapa samspel och delade upplevelser tillsammans med personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning.

I multisensoriskt musikdrama kombineras interaktiv musik med berättande som förstärks med olika sinnesstimulerande upplevelser. Målgruppen för MSMD är personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning och deras personal och anhöriga.

Under kursdagen varvas teori och praktiska moment. Vi går igenom forskningsunderlag, teori och metodik som arbetssättet lutar sig mot. Som inspiration för du ta del av olika MSMD och vi har en workshop där alla deltagare får skapa anpassade MSMD. Vi går också igenom hur man kan utvärdera och utveckla arbetssättet fortlöpande.

Anmäl dig här

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Slottsskogsgatan 12
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-367 94 20
Kontaktperson
Anders Malmqvist
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.918496645278504,57.689457244116625] }, "properties":{ "title": "Utbildning: Multisensoriskt musikdrama", "content": "Arrangör: Eldorado" } }]
Kategorier
Scen/teater
Musik
Nyckelord
interaktiv musik
teater
sinnesrum
funktionsnedsättning
drama
sinnesstimulerande upplevelser
funktionshinder
utbildning
Samspel
musik
funktionsvariation
Eldorado