Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Här ser du de aktiviteter vi erbjuder under våren 2022. Klicka på en aktivitet för att läsa mer om den. Flera av aktiviteterna kräver att du anmäler dig.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar våren 2022.

Utbildning: Miljöer för alla sinnen

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 1 december 2021
Tid
09:00–16:00
Kostnad
1100 kr för dig som arbetar eller bor i Göteborgs kommun. 1300 kr för övriga. Priset är exklusive moms.

Miljöer för alla sinnen

Vi har alla behov av sinnesintryck och dessa är grundläggande för att vi ska utvecklas och må bra. Sinnena informerar oss om den egna kroppens fysiska tillstånd och om den värld vi lever i. Understimulering av våra sinnen ger negativa effekter på olika funktioner, utveckling och välmående.

Personer med en omfattande funktionsnedsättning, har ofta nedsatt förmåga till kommunikation och begränsade möjligheter att förflytta sig själva. Detta medför att de har mindre möjligheter att reglera de sinnesintryck de utsätts för och kan därmed riskera både att bli över- eller understimulerade av sinnesintryck i sin vardag.

Vi vill med denna kurs ge kunskap om våra olika sinnen samt ge idéer och tips till hur du som personal eller närstående kan använda sinnesstimulerande miljöer för personer på tidig utvecklingsnivå.

Kursinnehåll

  • Teori om våra sinnen, deras funktion och hur sinnena samspelar med varandra
  • Hur vi kan använder våra sinnen för att öka eller sänka vår vakenhet
  • Exempel på hur sinnesstimulerande miljöer kan användas, utifrån olika behov och målgrupper
  • Utformning av sinnestimulerande miljöer, med utgångspunkt i Eldorados aktivitets- och sinnesrum, men där du också får chans att fundera över hur du vill arbeta med sinnesstimulerande miljöer i din vardag

Utbildningsledare

Berit Larsson & Sara Rundqvist

berit.larsson@funktionsstod.goteborg.se
sara.maria.rundqvist@funktionsstod.goteborg.se

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-367 94 20
Kontaktperson
Anders Malmqvist
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.918496645278504,57.689457244116625] }, "properties":{ "title": "Utbildning: Miljöer för alla sinnen", "content": "Arrangör: Eldorado" } }]
Nyckelord
miljöer för alla sinnen
sinnesrum
utbildning
upplevelse
Eldorado