Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

På grund av pandemin och för att begränsa smittspridningen har vi begränsat antal deltagare och obligatorisk föranmälan på alla våra aktiviteter.

Utbildning: Som hjärtat i musiken

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 27 oktober 2021
Tid
09:00–12:00
Kostnad
700 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 900 kr för övriga. Priserna är exkl. moms.

Som hjärtat i musiken – Hur du kan använda trumman som kompinstrument

Med hjälp av en trumma kan du på ett enkelt sätt skapa ett musikaliskt ramverk som gör att det blir lättare för deltagare att hålla kvar fokus och motivation under till exempel en musiksamling. Med hjälp av en trumma kan du skapa musik utifrån din egen nivå. Trumma tillsammans i sånger eller använd trumman i rytmisk lek.

Utbildningen riktar sig till dig som vill få inspiration och kunskap att använda dig av trumspel på olika sätt i din verksamhet.

Innehåll
Under kursdagen ges en enkel presentation av rytmisk musikteori som vi kopplar till praktiskt trumspel. Vi gör följande praktiska moment:

  • Utforskar puls, takt, tempo och dynamik.
  • Går igenom olika trumkomp på handtrumma
  • Strategier för samspel och kommunikation på trummor och slagverk
  • Spelar till och lyssnar till olika sorters låtar
  • Förslag på hur du kan utforma eller utveckla en musiksamling med hjälp av trumspel.

Metodiken utgår främst från Eldorados erfarenheter av musikaliskt samspel med personer med intellektuell funktionsnedsättning, men är även överförbar till andra samspelssituationer.

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Slottsskogsgatan 12
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-367 94 20
Kontaktperson
Anders Malmqvist
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.918496645278504,57.689457244116625] }, "properties":{ "title": "Utbildning: Som hjärtat i musiken", "content": "Arrangör: Eldorado" } }]
Nyckelord
funktionsnedsättning
Trumma
kultur
utbildning
funktionshinder
funktionsvariation
musik
Eldorado