Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Flera av Eldorados aktiviteter går inte att genomföra som vanligt eftersom vi måste skydda riskgrupper i huset mot att smittas. De aktiviteter som finns här i kalendariet kommer att genomföras och går att anmäla sig till.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar hösten 2020.

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska och bildstöd, så hittar du den här: Eldorado kultur och fritidsaktiviteter hösten 2020 Tänk på att vissa sidor i broschyren inte är uppdaterad enligt nuvarande restriktioner. Här på webbsidan finns aktuell information, så dubbelkolla alltid med den.

Tecken som AKK nybörjare - 12, 19 & 26 oktober

Datum, tid och beskrivning

Datum
Måndag 12 oktober
Tid
13:00–16:00
Kostnad
1700 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 1900 kr för övriga. Priserna är exkl. moms

Att kommunicera tillhör människans grundläggande behov. Att använda tecken som ett alternativt och/eller kompletterande kommunikationssätt stödjer många personer i deras kommunikationsutveckling. Utbildningen hålls över tre halvdagar och ger teori såväl som praktisk övning.

Innehåll

  • TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
  • Andra former av tecken som används i kommunikation
  • Handformer
  • 12 folktecken
  • Basordförråd: alfabet, siffror, pronomen, familj och släkt, färg, kläder, dagar, månader, årstider, tidsuttryck, mat, känslor, djur, verb med mera.

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Nyckelord
tecken som stöd
utbildning
TAKK
tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
Eldorado