Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Flera av Eldorados aktiviteter går inte att genomföra som vanligt eftersom vi måste skydda riskgrupper i huset mot att smittas. De aktiviteter som finns här i kalendariet kommer att genomföras och går att anmäla sig till.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar hösten 2020.

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska och bildstöd, så hittar du den här: Eldorado kultur och fritidsaktiviteter hösten 2020 Tänk på att vissa sidor i broschyren inte är uppdaterad enligt nuvarande restriktioner. Här på webbsidan finns aktuell information, så dubbelkolla alltid med den.

Studiebesök

Datum, tid och beskrivning

Datum
Måndag 23 november
Tid
13:30–16:00
Kostnad
200 kr per person. Fika ingår. Priset är exkl. moms.

Studiebesök är till för dig som vill få en djupare inblick i Eldorados verksamhet. Vi berättar om hur vi tänker och arbetar. Därefter fikar vi tillsammans och har tid för samtal innan vi går en rundvandring i våra aktivitets- och sinnesrum. Hela studiebesöket tar ungefär 2 timmar och 30 minuter.

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Nyckelord
sinnesrum
studiebesök
aktivitetsrum
Eldorado