Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Flera av Eldorados aktiviteter går inte att genomföra som vanligt eftersom vi måste skydda riskgrupper i huset mot att smittas. De aktiviteter som finns här i kalendariet kommer att genomföras och går att anmäla sig till.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar hösten 2020.

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska och bildstöd, så hittar du den här: Eldorado kultur och fritidsaktiviteter hösten 2020 Tänk på att vissa sidor i broschyren inte är uppdaterad enligt nuvarande restriktioner. Här på webbsidan finns aktuell information, så dubbelkolla alltid med den.

Tidsuppfattning och hjälpmedel i vardagen

Datum, tid och beskrivning

Datum
Tisdag 24 november
Tid
09:00–12:00
Kostnad
700 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 900 kr för övriga. Priserna är exkl. moms.

Tid är komplicerat och det är inte alltid lätt att förstå de konsekvenser en nedsatt tidsuppfattning kan ge. Personer som har svårigheter med tidsuppfattning blir ofta beroende av andra och har sämre förutsättningar att bli självständiga. Tidshjälpmedel kan öka personers delaktighet och ge större möjlighet att förstå och påverka sin vardag.

Kursledare är Berit Larsson från Eldorado. Under åren som arbetsterapeut har hon mött många personer med olika typer av svårigheter när det gäller tidsuppfattning och tidshantering. Hon har tydligt sett hur avgörande dessa funktioner kan vara för att kunna skapa en fungerande vardag.

Innehåll

  • Kort om kognition och nyttan av kognitiva hjälpmedel
  • Teori kring tid, tidsuppfattning och tidshantering
  • Hur man kan tydliggöra och kompensera för bristande tidsuppfattning, med hjälp av olika typer av tidshjälpmedel
  • Diskussion kring praktiska strategier och förhållningssätt

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Nyckelord
hjälpmedel
tidsuppfattning
utbildning
Eldorado