Höstens utbildningar hos oss

Publicerad 22 maj 2023

Anmälan är öppen för höstens utbildningar! Fokus ligger på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), men det finns också utbildningar i sinnesstimulering och musik. Ett nytt koncept är att vi erbjuder en temadag kring sinnesupplevelser, samspel och kommunikation med en uppskatt

Eldorado Resurscenter är till för personer med svår till mycket svår intellektuell funktionsnedsättning, deras personal och anhöriga. Aktivitet, kunskap och kultur är ledorden. Eldorado sprider kunskap genom att varje termin hålla ett antal utbildningar.

Under hösten 2023 erbjuds följande utbildningar:

  • Tecken som AKK nybörjarutbildning (start 19 september)
  • Kognitivt stöd
  • Multisensoriskt musikdrama
  • Temadag - Sinnesupplevelser, samspel och kommunikation
  • Tecken som AKK nybörjarutbildning (start 31 oktober)
  • Musikstund för alla (endast för verksamhet i Göteborgs Stad)
  • Talking Mats (endast för personal i Göteborgs Stad)

Våra utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. För övriga tar vi en avgift som varierar beroende på utbildningens omfattning. Stäm alltid av med din närmaste chef om du kan gå på utbildningen innan du anmäler dig.