Hopp & Lek

Välkommen till Hopp & Lek! Här har du möjlighet till fysisk aktivitet och rörelseglädje.

Studier har visat att vibration i Hopp & Lek stärker skelettet. När du står i Hopp & Lek kan du själv styra och påverka dina rörelser genom att trycka på de olika manöverkontakterna. Du kan välja att snurra, hoppa, vibrera eller starta och stoppa musiken. I Hopp & Lek kan du utveckla din motorik, koordination och kroppsuppfattning.

Du kan även använda Hopp & Lek med ditt ståskal eller med en sele kopplad till en taklyft.

Av säkerhetsskäl få du endast använda Hopp & Lek efter en genomgång av Eldorados handledare.

Maxvikt för Hopp & Lek är 70 kilo.