Foto: Lo Birgersson

Aktivitets- och sinnesrum

Eldorado erbjuder handledning i olika aktiviteter för vi dig som har en svår intellektuell funktionsnedsättning och som bor i Göteborg. Tillsammans med dina närstående eller personal kan du komma och prova på olika aktiviteter. Vi kan ge handledning i till exempel samspel, kommunikation och musik. Målsättningen är att skapa aktiviteter där du kan vara delaktig och aktiv själv.