Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Eketrägatans förskola ligger i ett grönt och fint område i Lundby med närhet till Kyrkbytorget och knutpunkten Eketrägatan. På förskolan arbetar vi mycket med hållbar utveckling och vi har en Grön flagg-certifiering.

En förskola i två byggnader

På Eketrägatans förskola har vi sex avdelningar med barn från ett till sex år. Sammanlagt går det cirka 120 barn hos oss. Vår förskola byggdes på 70-talet men sen dess har vi fått en utbyggnad i form av en paviljong med två avdelningar, ytterligare en lite mindre gård samt en renovering av det stora huset. Renoveringen genomfördes under 2013 och 2014 och då fick vi bland annat nya golv, innertak, dörrar med mera. Hos oss har vi både stora och små rum på avdelningarna. Alla dörrar är försedda med glasrutor vilket gör inomhusmiljön både luftig och ljus.

Två gårdar med en grön omgivning

Förskolan är placerad i ett fint grönt område med närhet till kollektivtrafik, stad och vatten. Gården på förskolan är uppdelad i två avdelningar. På den större delen har vi sandlådor, lekhus, plantering och klättermöjligheter. På den lite mindre gården har vi balansredskap, en stor kompisgunga och en utmanade rutschbana. Gårdarna består av både gräsmatta och asfalt. Eftersom båda gårdarna har backar kan vi åka pulka, även med de allra yngsta, på vintern. Vi är ute minst en gång om dagen och äter även mellanmål utomhus ibland.

En dag på förskolan

På förskolan är det en avdelning som öppnar och stänger. Under dagen samlas barnen på de avdelningar som de tillhör och där äter vi frukost tillsammans. Sen är det fullt fart med aktiviteter på avdelningen, i tvärgrupper mellan avdelningarna och utomhus. Mitt på dagen serveras lunch och därefter sover de barn som behöver det, medan övriga vilar. Efter sovstund och vila är aktiviteterna igång igen tills barnen samlas för mellanmål på eftermiddagen.

Pedagogisk profil

Under många år har Eketrägatans förskola arbetat med hållbar utveckling och förskolan är Grön Flagg-certifierad. Det innebär att hela förskolan under ett år arbetar med ett område som handlar om hållbar utveckling som till exempel bränsle eller energi. På förskolan har vi arbetat mycket med barns inflytande och delaktighet samt genus och normkritiskt förhållningssätt. I verksamheten syns det till exempel genom vilka böcker vi väljer att läsa med barnen, hur vi väljer de böcker vi väljer, på vilket sätt vi läser och hur vi arbetar vidare med sagan. All personal har gått en utbildning i Äventyrspedagogik, vilket är en av metoderna som förskolan använder sig av för att upptäcka och lära nytt tillsammans. De äldsta barnen tillhör även det som vi kallar för Klubben. Medlemmarna i Klubben träffas en gång i veckan för att göra aktiviteter som stärker barnens självförtroende och hjälper dem att skapa en gemenskap och utmanas i sitt lärande.

Personal

Hos oss arbetar totalt 18 personer, vi strävar efter att det på varje avdelning ska arbeta två förskollärare och en barnskötare. På Eketrägatan är det en stor spridning i ålder, yrkeserfarenhet och kompetens hos personal. Några förskollärare och barnskötare är duktiga på alternativ kommunikation – AKK, andra är bra på naturvetenskap och teknik och så vidare. Allt för att just ditt barn ska få den utmaning som hen behöver.

Besök på förskolan

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.