Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola


Eketrägatans förskola ligger i ett grönt och fint område i Lundby med närhet till Kyrkbytorget och knutpunkten Eketrägatan. På vår förskola möts ditt barn av lyhörda och engagerade pedagoger, som har till uppgift att se vad ditt barn har för intressen, behov och förutsättningar. Vi ser till att barnen har en stimulerande och utvecklande tid på förskolan. Förskolan byggdes på 70-talet och har senare fått en extra paviljong som har två avdelningar och en mindre gård. Det stora huset har renoverats under 2013 och 2014 med bland annat nya golv, innertak och dörrar. Det finns både stora och små rum på avdelningarna. Alla dörrar har fönster som gör inomhusmiljön luftig och ljus.

En förskola i två byggnader

På Eketrägatans förskola har vi sex avdelningar med barn från ett till sex år. Sammanlagt går det cirka 120 barn hos oss. Vår förskola byggdes på 70-talet men sen dess har vi fått en utbyggnad i form av en paviljong med två avdelningar, ytterligare en lite mindre gård samt en renovering av det stora huset. Renoveringen genomfördes under 2013 och 2014 och då fick vi bland annat nya golv, innertak, dörrar med mera. Hos oss har vi både stora och små rum på avdelningarna. Alla dörrar är försedda med glasrutor vilket gör inomhusmiljön både luftig och ljus.

Förskolans avdelningar

Eketrägatans förskola är uppdelad i sex avdelningar och på varje avdelning går det barn mellan ett och sex år. Sammanlagt går det cirka 120 barn hos oss. På avdelningarna arbetar både förskollärare och barnskötare. Avdelningarna arbetar med olika teman som utgår från barnens intressen.

Olika miljöer där barnen lär sig tillsammans

På Eketrägatans förskola möter ditt barn en inspirerande miljö som är lustfylld, inbjudande, stimulerande och utforskande. Inomhus erbjuds barnen olika pedagogiska miljöer där de kan inspireras, utforska och lära tillsammans. I det mötet lär de sig att vara tillsammans och prata med varandra. Miljöerna förändras efter barnens intresse och nyfikenhet.

Gården är uppdelad i två delar så att vi har möjlighet att dela upp oss i mindre grupper när vi är ute med barnen.

Besök på förskolan

Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola? Mejla rektor Helen Olsson för att boka en tid. helen.olsson@forskola.goteborg.se