Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Ekedalsgatan har en fantastisk gård med närheten till Slottsskogen, dess djur och natur, samt Slottsskogskolonin och Majvallen. I januari 2023 flyttar hela förskolan permanent till Rörmyren 9.

Förskolan är en paviljongförskola med 4,5 avdelningar. Här finns idag två avdelningar för de yngsta barnen i åldrarna 1-3 år och 2,5 avdelningar för de äldsta barnen 3- 5 år.

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare, två av tre som arbetar på varje avdelning är förskollärare. Inom personalen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.

Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter även om fokus ligger på att vara utomhus så mycket som möjligt. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer. En dag varannan vecka besöker vi biblioteket för sagostund och boklån.

Förskolan är miljödiplomerad 2014.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt samverkan med förskoleklass. På förskolan arbetar alla med språkutveckling med stöd av språkutvecklande material som bilder, babblarna och tecken som stöd.

Lärandet på förskolan är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel. Förskolan Ekedalsgatan är en förskola som samverkar med geografiskt närliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att ge barnen fler möjligheter under vistelsetiden på förskolan, exempelvis är fokus i dagsläget, normkreativitet och hur vi kan erbjuda barnen hundra möjligheter istället för två.