Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Doktor Håléns Gata 11 ligger i parkmiljö i hjärtat av Guldheden. Här får barnen möjlighet att leka i skogen och lära sig att odla.

Skogslek och odling

Förskolan Doktor Håléns gata består av fyra avdelningar och ligger i en park med Mossebergsskolan som granne. På förskolan arbetar vi i mindre barngrupper under större delen av dagen och är då indelade i upp till sex grupper.

Här är det lugnt och nära till natur. Barnen har möjlighet att leka både på den egna fina och lummiga gården och i de omkringliggande grönområdena. Grindarna från gården leder rätt ut i parken.

I ett odlingsområde utanför förskolan finns en odlingslott som vi delar med Mossebergsskolan. När vi odlar blir barnen miljömedvetna och de får lära sig om naturens kretslopp. Vi väcker lust att lära.

Kultur – en naturlig del av verksamheten

Nära förskolan ligger spårvagnshållplatsen vilket gör det enkelt för oss att ta del av stadens kulturella utbud. Vi går på scenkonst och museilektioner och har gångavstånd till Guldhedens bibliotek.

Fokus på miljö och hälsa

Vi prioriterar hälsa och vill jobba förebyggande. Barnen ska ha möjlighet till rörelse och utelek samt lugna stunder med tid för återhämtning och reflektion.

Förskolan jobbar också miljömedvetet. Det här ska vara en giftfri förskola.

Barnen ska ha inflytande

Vår förskola har tre värdeord: respekt, trygghet och nyfikenhet. Vi tror att barn som har inflytande över sin dag blir mer trygga och nyfikna på att utvecklas och upptäcka sin omvärld.

Besök förskolan

Om ni är intresserade av att hälsa på oss inför ert val av förskola är ni välkomna att ringa till någon av avdelningarna för att boka in en tid. Se telefonnummer under fliken Kontaktuppgifter ovan.