Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Doktor Håléns Gata 11 ligger i parkmiljö i anslutning till Guldhedsdalen med Mossebergsskolan som granne.

Avdelningar

Förskolan Doktor Håléns gata 11 består av fyra avdelningar. Grodan och Nyckelpigan är avdelningar för de yngre barnen ca 1-3 år, och Humlan och Maskrosen för de äldre ca 3-6 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans för att lärande, omsorg och utveckling ska bilda en helhet.

Utbildning och undervisning

På förskolan arbetar vi med temat Hållbar Framtid där varje avdelning planerar och genomför olika projekt utifrån temat och barnens intressen, behov och förutsättningar. Vi vill stärka barnens självkänsla, bygga hållbara relationer och säkerställa barnens delaktighet och inflytande. Vi vill skapa en medvetenhet kring miljön och sin egen roll i samhället.

Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det gör vi genom utbildning och undervisning. Vi erbjuder barnen utbildning under hela deras tid på förskolan som också ska vara rolig, trygg och lärorik. Undervisningen är planerad eller spontan men alltid med läroplanens mål som utgångspunkt och med barnets utveckling i fokus.  

Måndagar har pedagogerna tid för planering, reflektion och dokumentation. Det är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi har ett samarbete med stadsbiblioteket och har deltagit i projektet Läs ❤ Förskola. Under hösten utvecklas två hallbibliotek där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av böcker med en mångfald av karaktärer och berättelser.

Samarbete med hemmet

Varje dag serveras frukost, lunch och mellanmål som lagas på plats av vår egen kock. För de barn som är i behov av frukost serveras den klockan. 07.00. Från klockan 07.30 tar vi emot barnen utomhus på förskolans gård för att det inte ska bli en stökig miljö för de barn som äter frukost på förskolan.

Samarbetet med er vårdnadshavare är väldigt viktigt och vi vill gärna ta del av era synpunkter och tankar. Detta sker genom det dagliga mötet på förskolan, samtal, vårdnadshavarmöten och genom vår enkät som skickas ut en gång per år. Tillsammans bidrar vi till era barns utveckling och lärande!

Besök förskolan

Är du intresserad av att besöka oss inför valet av förskola? Första fredagen varje månad klockan 9.30-10 har vi visning för vårdnadshavare. Skicka ett sms till avdelningen Nyckelpigan 0728-567165 och ange vilket datum du vill komma.  Första visningen för 2024 är i mars. Varmt välkommen!