Vår förskola


Förskolan Doktor Allards Gata 60 ligger i Södra Guldheden nära Sahlgrenska sjukhuset och Änggårdsbergen. Här finns naturen in på knuten och på vår gård finns både vattenlek och bygghörna.

Förskola med två avdelningar

Förskolan öppnade i augusti 2012. Här finns två avdelningar, Myran för yngre barn och Nyckelpigan för de äldre.

Varje vecka kommer en pedagogista, som handleder och stöttar personalen i pedagogiska frågor samt håller i interna utbildningar.

Pedagogiska rum inomhus och utomhus

Vi utgår från läroplanen och barnens intressen när vi planerar vår verksamhet.

Lokalens utformning  är öppen och ljus och underlättar samarbete mellan avdelningarna. Vi formar en lärande miljö, som ständigt förändras utifrån barnens behov och intressen. Miljön anpassas för att ge barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och materialet är tillgängligt på barnens nivå och lockar till utforskande.

På förskolan finns bland annat bygg- och konstruktionshörna, ateljé och rum för musik och samling. Vi jobbar mycket med skapande verksamhet och experiment. Vi väcker lust att lära.

Vår gård är kuperad och här finns mycket att göra. De traditionella lekredskapen är inte så många. I stället har vi annat som stimulerar fantasi och motorisk utveckling. Exempelvis har vi en vattenlek, odlingar och en bygghörna med naturmaterial. Här kan barnen själva bygga upp sin lekmiljö.

Det finns planer på att utveckla gården vidare tillsammans med föräldrarna. Här är dessutom naturen in på knuten. Vi har promenadavstånd till Änggårdsbergen, Guldhedens vattentorn och Doktor Håléns park.

Pedagogerna utforskar med barnen

Vi har fokus på barnens styrkor, förmågor och intressen. Vi utgår från barnens egna frågor och funderingar när vi planerar aktiviteter och upplevelser för barnen.

Vi vuxna är medforskande pedagoger, där barnen och vi tillsammans testar våra hypoteser. Alla frågor blir tagna på allvar!

Vi gör barnen miljömedvetna

Vi arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna. Det innebär att vi arbetar pedagogiskt med miljöfrågor. Vi ger barnen kunskap och förmåga att påverka samhället.

Besök oss

Ska du söka förskoleplats och vill besöka vår förskola?
Vi tar emot besök sista fredagen i varje månad. Datum för vårterminen 2023 är:
31 mars, 28 april, 26 maj och 30 juni.

Ring till avdelning Myran för att boka tid för besök. Telefonnummer 031-365 78 87.