Foto: Förskolan Dimvädersgatan

Torget

Hösten 2015 startade vi förskolans Torg som komplement till avdelningarna.

Torget ska vara en mötesplats där alla barn i mindre grupp själva eller med sin pedagog kommer och möter torgpedagogen. Miljön ska representera det avdelningarna redan arbetar med, och även utmana med särskilt material och aktiviteter. Inriktningen är själva mötet med fokus på språk, samtalets betydelse, bokläsning och berättande, vänskap och att det ska vara lustfyllt. Torgpedagogens roll är aktiv och utmanande i all kommunikation och i alla aktiviteter. Språket är själva grunden för att kunna göra sin röst hörd och att förstå sin omvärld och det är viktigt att kunna samtala och att kunna lyssna. Varje dag är det bokläsning och på Torget är vi alla alltid vänner, det är själva idén för att vi ska kunna skapa en god framtid för våra barn.