Vill du besöka din närstående på Dicksons Hus? Här hittar du våra lokala rutiner.

Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka din närstående. För att kunna erbjuda säkra besök samt begränsa risken för smittspridning har vi vissa besöksrutiner. Bland annat behöver du boka in ditt besök till din närstående. Välkommen!

Boka ditt besök hos Jasmina

För att boka ett besök hör du av dig till 031–365 65 00. Ni kommer tillsammans överens om tid som passar för besök.

Tider för besöksbokning

Måndag – Torsdag 9:00-15:00

Fredag – 9:00-14:00

För besök under helger önskar vi ha er bokning senast fredag kl. 14:00

Vi möter dig i entrén

Då vi fortfarande har en stängd entré tar en värd eller undersköterska emot dig i entrén vid överenskommen tid. Hen följer dig till din närståendes lägenhet samt följer dig ut till entrén när besöket är över.

Anledningen till att vi följer dig till och från lägenheten är för att begränsa antalet personer i samma utrymme.

Under besöket: tvätta eller sprita händerna samt använd visir

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och du ska använda visir under hela besöket.

Stanna hemma om du är sjuk

Pandemin är inte över och därför är det viktigt att även i höst fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd samt stanna hemma om du upplever förkylningssymtom.

Om ny smitta uppstår

Som vid alla smittor kan det uppstå lokala utbrott, och då kan besöksrutinerna behöva ändras. Om det blir aktuellt får du som närstående information om det.

Besökslogg hjälper oss spåra vid eventuell smitta

När du bokar ett besök skriver vi ner ditt besök i en besökslogg. Besöksloggen är ett viktigt redskap för oss om eventuell smitta upptäcks på avdelningen, den hjälper oss då i smittspårningen.

Om en boende eller personal på äldreboendet får konstaterad smitta av covid-19 kan samordningsansvarig vårdcentral med läkare besluta om smittspårning.

Vid det tillfället kan vi använda bland annat besöksloggen för att se vilka som varit i kontakt med den smittade personen, och utefter det testas samtliga. Syftet är att stoppa fortsatt smittspridning.

I besöksloggen skriver vi besökares fullständiga namn, vem som fått besök samt tid och datum. Informationen sparar vi i högst en månad.

Har du några frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta äldreboendets enhetschef.

Serin Rezaei Ohanian 031-3656528, serin.rezaei@orgryteharlanda.goteborg.se

Marcus Gustavsson 031-3655018, marcus.gustavsson@orgryteharlanda.goteborg.se


Tack för att ni hjälper oss att tillsammans hindra smittspridning!