Röster från projektet

I projektet har chefer och medarbetare i äldreomsorgen erbjudits olika kompetenshöjande aktiviteter. I utvärderingar och samtal med deltagare kan vi se på vilket sätt de mottagits och hur man upplever att de påverkat på ett personligt plan eller i arbetet.

”Stor meningsfullhet. Goda verktyg. Hjälp att tänka annorlunda. Nödvändigt för ledarutveckling och hälsa”.

Aktivitet: Medskapande ledarskap

Har lärt mig otroligt mycket gällande acceptans, lyssna, tänka konstruktivt. Att ha tillit till mina kurskamrater. Mycket meningsfullt, nu ser jag fram emot att starta upp reflektion på arbetsplatsen”.

Aktivitet: Reflex 2.0

Att jag har bättre koncentration och känner mig mer positiv i mina tankar. Jag upplever mer glädje. Gående meditation ger mig energi. Fått mer uthållighet på jobbet. Är mindre trött. Slappnar av snabbare”.

Aktivitet: Hälsospåret

"Har fått ett redskap att bemöta patient/anhörig/kolleger i mitt arbete. Att samtala på ett sådant sätt att jag får reda på önskningar, mål, behov och tillsammans sätta upp mål."

Aktivitet: MI-samtal

"Jag har lärt mig ett nytt sätt att samtala, att samtala så jag kan få fram brukarens behov/önskemål tydligare."

Aktivitet: MI-samtal