Tillitsorganisering

Projektet har infört begreppet att tillitsorganisera vilket innebär att vi ger våra undersköterskor ökat inflytande och delaktighet i beslutsprocesser nära verksamheten.

Den praktiska innebörden av tillitsorganisering är ledningsgrupper med undersköterskor ute på arbetsplatserna som har regelbundna arbetsmöten kring verksamhetens utmaningar och utvecklingsbehov. Undersköterskor som deltar i arbetsplatsens ledningsgrupp är samordnare för olika ombud inom tematiska ämnesområden och driver till stor del självständigt dessa verksamhetsfrågor.

Värdesätter lärande

De allra flesta människor vill vara viktiga, bidra och vara en del av ett meningsfullt sammanhang. Medskapande processer i en tillitsorganisering innebär att medarbetare med kunskap om ramar, utmaningar och möjligheter kan bidra med planering, idéer och egna initiativ.

På det sättet väcks den inre motivationen och därmed den egna viljan att driva arbetet framåt, tänka ”utanför boxen”, söka nya lösningar samt ta ansvar för förbättringsåtgärder och produktivitet.

Tillit och trygghet börjar i organisationens olika relationer. Med en kultur som värdesätter att vi är i lärande ökar medarbetarens trygghet. Att ses som kompetent och få mandat av omgivningen gör skillnad. När vi har mötesplatser för dialog och reflektion om verksamhetens utmaningar och uppdrag skapar vi ökad insyn, trygghet och känsla av meningsfullhet, samtidigt som vi sprider kunskap genom samarbete och samverkan.

Mod att agera

Målet är att ledare och medarbetare känner sådan trygghet och tillit till organisationen att de har mod att ta initiativ när utmaningar uppstår. För bästa resultat använder de även kompetenserna i sin omgivning för att skapa så bra lösningar som möjligt.