Arbetsmetoder

Vi arbetar genom medskapande processer. Det innebär att planera, styra och leda på ett annat sätt än det traditionellt hierarkiska.

Vi planerar ramar för medskapande processer kring aktuella verksamhetsfrågor och är ett stöd i genomförandet. Medarbetarna bjuds in till dialog och reflektion och blir delaktiga i problemdefinition, problemlösning och handling.

På detta sätt utvecklar vi kompetens i linjeorganisationen och förskjuter makt dit ut. Våra medarbetare utvecklar sin kompetens och får inflytande över och påverkan på sin vardag.

Läs mer om