Silviasyster håller i demensutbildning

Publicerad 14 september 2017

Under det närmaste halvåret ska undersköterskor i projektet få fördjupad kunskap i demensvård. I samband med att vi blir äldre ökar komplexa sjukdomar och vi blir sjuka tidigare.

I Norra Hisingen finns sex demensenheter och boenden. Projektet ser att det är nödvändigt att fördjupa kunskapen så att vi blir ännu bättre på att möta de äldres behov. Arbetet handlar om att förebygga och bemöta sjukdomen i olika stadier.

Utbildningen har tre inriktningar:

En heldagsutbildning om demenssjukdomar och symtom. Fokus är på bemötande, kommunikation och relation, för att personalen ska få bättre möjligheter och större förståelse av sjukdomen.
Fem tillfällen för reflektionsutbildning för att få en djupare förståelse för personen bakom demenssjukdomen.
Ungefär femtio ombud ska utbildas för att stötta kollegor i demensvård. De ska driva frågor på området och vara delaktiga i att utveckla nya rutiner och arbetssätt för att öka kvaliteten.

Karin Johansson är utbildad Silviasyster och arbetar som omsorgshandledare, hon är även Norra Hisingens representant i stadens demenskompetensnätverk. 

Silviasyster – undersköterska specialiserad i demensvård med utgångspunkt i den palliativa vårdfilosofin