I höst analyserar vi DVO:s resultat

Publicerad 10 september 2018

Hösten är här och EU-projektet Den visa organisationen går in på sitt sista halvår. Under hösten erbjuder projektet flera kompetenshöjande insatser och projektgruppen kommer bland annat att analysera de resultat som gjorts och skriva en rapport kring det vi lärt oss.

Ett drygt 20-tal ledare deltog i förra veckan i de sista två av sammanlagt sex dagar i ledarutvecklingsprogrammet. Därmed har sammanlagt cirka 75 ledare i stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen ökat sin ledarkompetens genom ledarutvecklingsprogrammet.

I höst kommer även dag 1-4 att erbjudas ett 20-tal ledare och medarbetare inom HR, måltids- och fastighetsservice, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Därutöver erbjuds även flera tvådagarsutbildningar i motiverande samtal. De är öppna för alla, men riktar sig huvudsakligen till hemtjänst och omsorgshandledare. En heldags workshop för ledare med tema mänskliga rättigheter planeras också.

Sprids till Angered

I höst kommer projektledare Rüddi Porsgaard och Marie Fredsdotter även att erbjuda dag 1-2 av ledarutvecklingsprogrammet för ledare inom äldreomsorgen i stadsdelen Angered, som ett led i spridningen av projektets resultat.

I övrigt fortsätter arbetet med att höja kompetensen inom bland annat demensvård och salutogent arbetssätt ute på våra äldreboenden och i hemtjänsten i Norra Hisingen.

Engagerade chefer

- Våra chefer har varit fantastiska, engagerade och stödjande i vårt utvecklingsarbete. Nu har vi har ett halvår på oss att följa upp resultat och hur vi ska ta processen vidare, säger Rüddi Porsgaard.

- Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla kompetensen, införa medskapande ledarskap, tillitsorganisering och arbetssätt som stödjer lärande i våra verksamheter inom äldreomsorgen i SDF Norra Hisingen.