Hälsospåret har haft tydlig påverkan på deltagarnas hälsa

Publicerad 29 oktober 2018

Mindre stress och ökat välbefinnande - pilotprogrammet Hälsospåret har haft en tydlig påverkan på deltagarnas psykiska hälsa, visar slutrapporten för programmet.

Sammanlagt har 40 deltagare fullföljt Hälsospåret, ett tio veckor långt program för personal i äldreomsorgen i Norra Hisingen som anordnats inom EU-projektet Den visa organisationen.

Deltagarna har träffats en gång i veckan under en fyra timmar lång gruppträff. Basen har varit mindfulnessbaserad stresshantering och seminarier kring friskvård och personlig utveckling. Deltagarna har också fått två individuella coachingsamtal.

Målgruppen har varit personer som lider av stressrelaterade sjukdomar och som antingen har varit sjukskrivna eller befunnit sig i riskzonen för att bli det.

Slutrapporten visar att deltagarna efter genomgånget program upplever mindre stress i vardagen och att de har fått verktyg för att hantera stressiga situationer såväl på arbetet som i privatlivet. De upplever att de mår bättre och fått en personlig utveckling.

Även deras chefer uppger att de observerat positiva förändringar när det gäller deltagarnas stressnivå, sätt att tänka och resonera. Sjuktalen har minskat och arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro har minskat.

Hälsospåret fortsätter i höst med en ny grupp deltagare.

Läs mer om Hälsospåret och programmets resultat i den förkortade slutrapporten.

Fillista