Äldreomsorgen lär om inkludering och fredsarbete på Nordirland

Publicerad 28 augusti 2017

Undersköterskor och chefer från Norra Hisingen har besökt freds- och försoningscentret Corrymeela för att byta erfarenheter. Resan var ett initiativ från EU-projektet Den visa organisationen.

­­­− Vi har fått uppleva känslan av att vara och arbeta i ett inkluderande sammanhang där alla får ta plats och vara den de är. I och med resan och Nordirlands historia har vi blivit ännu mer medvetna om att demokratiprocesser är något vi måste värna om även i Sverige och på vår arbetsplats.  Det är viktigare än någonsin att vi arbetar med bemötande och allas lika värde, säger Rüddi Porsgaard, projektledare Den Visa Organisationen.

Resan var ett initiativ från EU-projektet Den visa organisationen. På Nordirland har gruppen deltagit i olika aktiviteter och workshops kring Dialogue for Peaceful Change, Storytelling och konfliktlösning. Den visa organisationen har delat sin syn på ledarskap i en komplex tid och tillitsorganisering, med Corrymeela och äldreomsorgen på Nordirland.

−Erfarenhetsutbytet har gett oss ny kunskap och nya verktyg för att belysa och arbeta med konfliktlösning och svåra samtal, säger Alexandra Cameron, projektledare för erfarenhetsutbytet. Vi har också fått nya perspektiv och metoder som stödjer oss i att förstå hur svåra situationer uppkommer och hur vi kan förebygga snarare än hantera. Nu ska vi sprida den nya kunskapen i organisationen och arbeta vidare med att skapa en hållbar äldreomsorg och arbetsplats där människor trivs.
 

Corrymeela på Nordirland bildades 1965 för att arbeta för fred i ett konfliktfyllt samhälle. Sedan dess erbjuder Corrymeela program för bland annat förvaltningar som jobbar med försoning och har under sina 52 år agerat som en trygg plats för svåra samtal.


EU-projektet Den visa organisationen utvecklar en attraktiv arbetsplats genom att medskapa. Målet är ökad hälsa och rätt kompetens till verksamheten.