En dag med strategisk kompetensförsörjning i fokus

Publicerad 27 oktober 2017

Den 25 oktober bjöd Den visa organisationen (DVO) in kommuner, Europeiska Socialfonden (ESF), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kollegor i Norra Hisingen och Göteborgs stad till en lärkonferens.

Ämnet var strategisk kompetensförsörjning och hur vi ska tänka och agera framåt för att möta ett mer komplext samhälle och därmed komplexa behov och nya utmaningar.

Dagen handlade om DVO:s tankar om framtidens ledarskap och om att byta erfarenheter med andra kommuner i landet. Borlänge, Uppsala, Eskilstuna, Botkyrka, Västerås, Linköping och Malmö var på plats för att dela med sig av arbetssätt, projekt, idéer och kompetens. Gästföreläsare var Daniel Bernmar, Äldrekommunalråd i Norra Hisingen, Philip Runsten, författare och Phd vid Handelshögskolan samt Annika Claesson, fil lic. och Malin Eriksson, HR-strateg från Eskilstuna kommun.
 

– Jag var jättenyfiken på projektet och nu har jag en lite klarare bild av det. Jag undrade över hur Den visa organisationens arbete länkas samman med det övergripande kompetensförsörjningsarbetet i staden. Jag ser att Den visa organisationen bidrar med perspektiv som jag ser är mycket värdefullt för både brukare, medarbetare och verksamheten. Ett perspektiv som vi verkligen behöver arbeta vidare med.

Margaretha Häggström, processledare kompetensfrågor, Stadsledningskontoret Göteborgs stad.

 

Norra Hisingens särskilda boenden (äldreboenden) har genom att arbeta med tillit, inflytande och delaktighet gått från att vara stadsdelen i Göteborg med minst nöjda medarbetare, till att bli den med högst nöjdhet på två år.
– Tillit bygger vi genom att ha förtroende och lita på medarbetares kompetens. Vi har startat ledningsgrupper där undersköterskor själva driver frågor och utvecklingsområden. Genom projektet DVO får de verktyg i bemötande, reflektion, mötesstruktur och insyn i budget. Det gör att de känner sig tryggare med uppdraget, säger Elinore Lissledal, områdeschef särskilda boenden.

– Jag är imponerad av det jag fått höra idag och hur långt ni har kommit i ert projekt. Jag har fått till mig mycket kunskap och inspiration under den här dagen som jag tar med mig i vårt arbete med kompetensförsörjningsfrågor framöver.

Katarina Storm Åsell, SKL


Under dagen blandades föreläsningar med dialog och reflektion kring hur vi kan möta framtida behov med nya idéer och samarbeten.
– Vi hoppas att arbetet kan tas vidare på ett bra sätt så att alla känner att de kan få påfyllnad, inspiration och nya vägar att utforska ämnet. Vi ser att den strategiska kompetensförsörjningen förutom att den är viktig för att klara uppdraget, också har stora effekter på den enskilda och gemensamma hälsan. Därför är det här ett så viktigt ämne, säger Tove Eriksson, processledare, Den visa organisationen.

– Vi undersöker just nu möjligheterna att ansöka om ett ESF-projekt och här kan vi hitta mycket inspiration när det kommer till kompetensförsörjningens betydelse för hälsa.
                                                                                 
Faiz Jaber, HR-strateg Linköping