Aktuellt

 • "Dålig arbetsmiljö beror inte alltid på stress och resursbrist"

  Publicerad 10 december 2018
  Om pengar och resurser tillförs en organisation och folk ändå mår dåligt – vad gör man då? – Vi tenderar att fokusera för mycket på stress och resursbrist och glömma bort att det finns andra saker som genererar ohälsa på arbetet, säger Lisbeth Rydén, konsult och doktorand på KTH.
 • Hälsospåret har haft tydlig påverkan på deltagarnas hälsa

  Publicerad 29 oktober 2018
  Mindre stress och ökat välbefinnande - pilotprogrammet Hälsospåret har haft en tydlig påverkan på deltagarnas psykiska hälsa, visar slutrapporten för programmet.
 • I höst analyserar vi DVO:s resultat

  Publicerad 10 september 2018
  Hösten är här och EU-projektet Den visa organisationen går in på sitt sista halvår. Under hösten erbjuder projektet flera kompetenshöjande insatser och projektgruppen kommer bland annat att analysera de resultat som gjorts och skriva en rapport kring det vi lärt oss.
 • 30-tal chefer utbildas i andra ledarutvecklingsprogrammet

  Publicerad 21 maj 2018
  Drygt 30 ledare och personer i olika stödfunktioner deltar i den andra omgången av DVO:s ledarutvecklingsprogram. - ­Den här utbildningen borde alla få när de börjar som chefer, säger två av deltagarna, Ola Stormaeus och Gabriella Stenberg.
 • Norra Hisingen-projekt presenteras på Stadsbiblioteket

  Publicerad 3 maj 2018
  Hur gör EU-pengarna nytta i samhället? Det får du veta mer om på Stadsbiblioteket i Göteborg på Europadagen, onsdag 9 maj. Då berättar 19 lokala EU-projekt hur deras arbete kommer västsvenskarna tillgodo. Ett av dem är DVO, Den visa organisationen.
 • En dag med strategisk kompetensförsörjning i fokus

  Publicerad 27 oktober 2017
  Den 25 oktober bjöd Den visa organisationen (DVO) in kommuner, Europeiska Socialfonden (ESF), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kollegor i Norra Hisingen och Göteborgs stad till en lärkonferens.
 • Silviasyster håller i demensutbildning

  Publicerad 14 september 2017
  Under det närmaste halvåret ska undersköterskor i projektet få fördjupad kunskap i demensvård. I samband med att vi blir äldre ökar komplexa sjukdomar och vi blir sjuka tidigare.
 • Äldreomsorgen lär om inkludering och fredsarbete på Nordirland

  Publicerad 28 augusti 2017
  Undersköterskor och chefer från Norra Hisingen har besökt freds- och försoningscentret Corrymeela för att byta erfarenheter. Resan var ett initiativ från EU-projektet Den visa organisationen.
 • ”Styrka att jobba vidare med mig själv”

  Publicerad 9 mars 2017
  Första gruppen har genomfört Den visa organisationens hälsospår och majoriteten av deltagarna upplever att programmet har hjälpt dem.