Motiverande samtal

Syftet med workshopparna har varit att stärka ledare och medarbetare i sammanhang där samtal kan hjälpa människor med förändring.

MI, motivational interviewing, är en samtalsmetodik och ett förhållningssätt som har dokumenterad effekt på motivationen i förändringsprocesser.

Metodiken används av omsorgspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med omsorgstagare eller patienter.

I MI är vi goda lyssnare och lockar fram det som motiverar och engagerar. Genom samtalstekniker som utmanande frågor, reflektion och summering lär vi oss metoder för att stärka motivation och självtillit hos den enskilde.

Vi pratar om förhållningssätt, struktur för samtal och användbara verktyg som:

  • Öppna och utvecklande frågor
  • Aktivt lyssnande
  • Bekräftelse och spegling
  • Reflektion

Röst från projektet:

"Har fått ett redskap att bemöta patient/anhörig/kolleger i mitt arbete. Att samtala på ett sådant sätt att jag får reda på önskningar, mål, behov och tillsammans sätta upp mål."

Aktivitet: MI-samtal