Mötesteknik

Möten ger tillfälle till dialog, men för att mötet ska bli effektivt behöver både själva mötet och de som deltar vara väl förberedda. Med kunskap i mötesteknik får du verktyg för att engagera deltagare, komma framåt i processer och skapa resultat tillsammans med en grupp.

Vi pratar bland annat om förberedelser, vikten av att ha en tydlig agenda, ge deltagarna möjligheter att vara pålästa inför mötet och att komma överens om ramar för hur vi ska vara med varandra på mötet.

Utbildningen handlar också om mötesdeltagarnas roller, hur vi undviker eller hanterar konflikter och vikten av att vara lyhörda inför olika perspektiv. Vi vill skapa dialog, delaktighet och engagemang som kan leda fram till konstruktiva och väl underbyggda beslut.

Vi lär oss vikten av att hålla tydligt fokus, ta reda på relevant kunskap och följa uppdragets uppsatta ramar som kan leda till gemensamma framgångar eller en gemensam acceptans för ett beslut.