Ledarutvecklingsprogrammet

Projektets ledarfilosofi har handlat om ledarens uppdrag att utveckla verksamheten på ett sätt som stärker och utvecklar medarbetare genom medskapande processer och integrerat lärande. Målet har varit självständiga, ansvarsfulla och handlingskloka medarbetare som har inflytande och delaktighet i verksamhetsnära beslut.

Projektet har erbjudit alla chefer inom äldreomsorgen en sexdagars utbildning som omfattar både teori och praktiska övningar. Från 2019

Dag 1 och 2 handlar om det coachande förhållningssättet, det professionella samtalet (medarbetarsamtal), närvaro och lyssnartekniker. Det vi lär oss och praktiserar under dagarna ska leda till att vi får verktyg och metoder för att utveckla medarbetare.

Dag 3 och 4 tränar vi färdigheter och kunskaper som krävs för att hantera konflikter samt genomföra förändringar i grupper med inflytande och delaktighet samt tillitsorganisering. Processernas arbetssätt har fokus på dialog, reflektion, utveckling och önskat resultat.

Dag 5 och 6 provar vi kollegial handledning och pratar om omgivande system och intressenter. Vi får ökad förståelse för lärprocesser i större sammanhang samt fler perspektiv och frigörande regler för att skapa motivation och förändringskraft.

Röst från projektet:

”Stor meningsfullhet. Goda verktyg. Hjälp att tänka annorlunda. Nödvändigt för ledarutveckling och hälsa”.

Aktivitet: Medskapande ledarskap