Ledarhandledning

Alla chefer inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvård i stadsdelen Norra Hisingen har erbjudits ledarhandledning.

I handledningen får du möjlighet att reflektera över din roll som ledare och kring specifika frågeställningar och utmaningar.

Som handledare stödjer vi dig i en process för att du ska få med dig ett lärande och nya insikter om hur du kan arbeta framåt. Handledaren leder processen och stödjer dig i att hitta din egen kunskap och potential i uppdraget. Grundsynen är att du har svaren inom dig som vi tillsammans synliggör.

Vi använder oss av Peter Hawkins och Robin Shohets (2008) handledningsmodell Seven Eyed Model som innebär träning i att ta olika perspektiv för att fördjupa förståelsen och därmed öka förmågan att agera med känslighet och omsorg. Man använder sju olika perspektiv.