Existentiella samtal

För oss som arbetar med människor är det oerhört viktigt att vi inte tror att vi förstår hur den andra har det. Vi är ensamma i vår upplevda värld. Vissa händelser i livet, exempelvis åldrandet eller allvarlig sjukdom gör att de existentiella frågorna hinner ikapp oss.

Många i vår kultur lider av ensamhet och rotlöshet. Vi har aldrig haft det så bra materiellt som nu, men hur känns det inom oss? Förr eller senare kommer de existentiella frågorna ifatt oss.

Många äldre gör någon form av summering av livet, hur de har levt, vad var bra, vad var mindre bra? Det handlar ofta om relationer, vilka man varit nära, varit älskad av och älskat. Många äldre har behov av att samtala och få ”ordning” på livet. Då krävs det förlåtelse både mot sig själv och mot andra.

I Existentiella samtal gör vi en djupdykning i livet med syfte att skapa en större känsla av meningsfullhet. Vi utforskar bland annat hur vi kan stötta människor i att prata om det som känns svårt och bearbeta obesvarade frågor eller funderingar för att få ro i kropp och själ. Undersköterskor får verktyg för att stötta i sorgearbete och bemöta enskilda och anhöriga.