Demens

Varje år insjuknar ungefär 20 000 personer i en demenssjukdom, med stigande åldrar ökar risken för att drabbas. För att kunna ge omsorgstagare en god omsorg behöver vi stärka kompetensen inom demensvård.

Vi utbildar undersköterskor till demensombud som kan förbättra demenssjukas livskvalitet genom ökad kunskap kring olika demenssjukdomar, symtom, behandling och hur vi bemöter de dementa och deras anhöriga på ett bra sätt.

Målet är att personen som drabbats av demens ska få en så god livskvalitet som möjligt genom att personen känner sig trygg, får ökad känsla av självständighet och upplever sin tillvaro som meningsfull.