Aktiviteter

DVO har erbjudit medarbetare, chefer och arbetsgrupper kompetenshöjande aktiviteter. Aktiviteterna är utvalda baserat på de behov som verksamheten upplever samt på forskning inom de områden som utpekas som framtida behovsområden.

Syftet har, förutom att öka kompetensen inom specifika kunskapsområden, varit att tillsammans skapa lärande genom att belysa olika arbetssätt och reflektera över hur de fungerar. Olika yrkesroller och erfarenheter gör att vi breddar kunskapen och på så sätt kan leverera en mer behovsvarierad och individuell omsorg för dem vi är till för.

För att alla ska få tillgång till samma kunskap arbetar vi med att hitta vägar för att sprida kompetens och lärande inom organisationen. En väg är att utbilda ombud, exempelvis palliativa ombud och reflektionsombud, som kan föra sina kunskaper vidare till kollegor.

Utbildningar och aktiviteter som erbjudits ledare och medarbetare inom ramen för projektet DVO: