Foto: Freepik

En hållbar äldreomsorg genom rätt kompetens och ökad hälsa

Vård och omsorg om äldre är ett viktigt uppdrag som står inför många utmaningar. Projektets mål är att skapa en hållbar och kompetensförsörjd äldreomsorg där människor trivs och mår bra. Vi tror att den bästa platsen att åldras på är en plats där såväl omsorgstagare som anställda känner sig hörda och är delaktiga.

Aktuellt

 • "Dålig arbetsmiljö beror inte alltid på stress och resursbrist"

  Publicerad 10 december 2018

  Om pengar och resurser tillförs en organisation och folk ändå mår dåligt – vad gör man då? – Vi tenderar att fokusera för mycket på stress och resursbrist och glömma bort att det finns andra saker som genererar ohälsa på arbetet, säger Lisbeth Rydén, konsult och doktorand på KTH.

 • Hälsospåret har haft tydlig påverkan på deltagarnas hälsa

  Publicerad 29 oktober 2018

  Mindre stress och ökat välbefinnande - pilotprogrammet Hälsospåret har haft en tydlig påverkan på deltagarnas psykiska hälsa, visar slutrapporten för programmet.

 • I höst analyserar vi DVO:s resultat

  Publicerad 10 september 2018

  Hösten är här och EU-projektet Den visa organisationen går in på sitt sista halvår. Under hösten erbjuder projektet flera kompetenshöjande insatser och projektgruppen kommer bland annat att analysera de resultat som gjorts och skriva en rapport kring det vi lärt oss.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}