Foto: Lo Birgersson

Ekonomiska stöd

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd på kommunal, regional och nationell nivå och det finns också internationella stöd att söka.

Den offentliga finansieringen av kultur kommer främst från stat, landsting/regioner, kommuner, EU:s kulturprogram, EU:s strukturfonder och Nordisk Kulturfond.

Ibland kan det vara ett alternativ att starta en studiecirkel och söka medel från ett studieförbund. Studieförbunden finns samlade här.

Tänk på att bidrag och stipendier kan vara skattepliktiga. Läs om skatter på Skatteverkets webbplats.

Kommunala stöd från Göteborgs Stad

Kulturstöd och bidrag till föreningar

Kulturnämnden inom Göteborgs Stad har flera stöd. De flesta stöd söks för ett visst projekt, så kallade projektstöd, men det finns även andra slags stöd som till exempel biljettsubventioner för dig som planerar att spela föreställningar för barn och unga, eller kulturstipendium för dig som är utövare. Läs mer om de olika stöden på Kulturstöds hemsida

Göteborgs Stad erbjuder också flera stöd för dig som har en förening. Det kan till exempel vara aktivitetsbidrag till föreningar inom idrott och fritid, eller lokalt föreningsbidrag. Ibland behöver föreningen kanske inte pengar utan andra typer av stöd för att utvecklas, så som rådgivning. På sidan Kulturstöd och bidrag till föreningar hittar du information och ingångar till Göteborgs Stads alla stöd för föreningar. 

Stiftelser

Göteborgs Stad hanterar ungefär 80 stiftelser och kulturarbetare kan söka pengar från vissa av dem.  

Regionala stöd från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har olika sökbara stöd och stipendier.

Nationella stöd

Stöd för internationella projekt och utbyten

  • Internationella stöd för samarbete med de europeiska regioner som Västra Götalandsregionens kulturnämnd har ett samarbetsavtal med - Vilniusregionen i Litauen, North East England i Storbritannien och Sibiuregionen i Rumänien.
  • Kulturrådet informerar om internationella bidrag att söka. De är nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram.
  • Nordisk Kulturfond har stödet OPSTART för nordiska projekt som är i uppstartsfasen och ett projektstöd för nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll. Se längst ner på webbplatsen för olika stöd.
  • Nordisk kulturkontakt har mobilitetsstöd för resor, nätverksstöd och ett kultur- och konstprogram.
  • Västra Götalandsregionen ger råd om internationella samarbeten och utbyten inom EU.