Foto: Lo Birgersson

Ekonomiska stöd

Det finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd på kommunal, regional och nationell nivå och det finns också internationella stöd att söka.

Den offentliga finansieringen av kultur kommer främst från stat, landsting/regioner, kommuner, EU:s kulturprogram, EU:s strukturfonder och Nordisk Kulturfond.

Ibland kan det vara ett alternativ att starta en studiecirkel och söka medel från ett studieförbund. Studieförbunden finns samlade här.

Tänk på att bidrag och stipendier kan vara skattepliktiga. Läs om skatter på Skatteverkets webbplats.

Kommunala stöd från Göteborgs Stad

Kulturstöd

Kulturnämnden inom Göteborgs Stad har flera stöd. De flesta stöd söks för ett visst projekt, så kallade projektstöd, men det finns även andra slags stöd som till exempel biljettsubventioner för dig som planerar att spela föreställningar för barn och unga, eller kulturstipendium för dig som är utövare. Läs mer om de olika stöden på Kulturstöds hemsida

Föreningsstöd

Vill din förening söka bidrag för ett dansprojekt eller en satsning som riktar sig till personer som bor i en speciell stadsdel i Göteborg? Då kan du söka lokalt föreningsbidrag från någon av stadens fyra socialförvaltningar.

Stiftelser

Göteborgs Stad hanterar ungefär 80 stiftelser och kulturarbetare kan söka pengar från vissa av dem.  

Regionala stöd från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har olika sökbara stöd och stipendier.

Nationella stöd

Stöd för internationella projekt och utbyten