Foto: Lo Birgersson

Stöd och förmedling

Det finns flera olika ekonomiska stöd att söka både på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Du kan också få andra stöd i form av rådgivning eller genom branschorganisationer och nätverk.

På sidan Ekonomiska stöd hittar du information om olika stöd du kan söka på kommunal, regional, nationell och internationell nivå.

På sidan Konsulenter och bransch hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver stöd, råd eller förmedling.