Foto: Lo Birgersson

Om oss


Dansresursen är en hemsida som fungerar som en hjälp för dig som är aktiv inom dansbranschen. Här hittar du information om utbildningar, nätverk, studios och mycket mer.

Om dansresursen

Tanken med Dansresursen är att den ska fungera som en hjälp för dig inom dansbranschen. Här hittar du information om bland annat utbildningar, nätverk, studios och arrangörer i Göteborg, Sverige och internationellt. Oavsett om du är etablerad, ny eller funderar på en karriär inom dansbranschen, hoppas vi att du ska ha nytta av Dansresursen.

Sidan koordineras av kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. 

Bakgrund: Göteborgs Stads danssatsning

Under 2015-2019 hade Göteborgs Stad en kulturpolitisk satsning för att stärka och utveckla dansfältet i Göteborg, kallad danssatsningen. Målet med danssatsningen var bland annat att öka tillgången till repetitionslokaler och scener, utveckla residensmöjligheter och att öka kännedomen om dansutbudet i Göteborg. Hemsidan Dansresursen tillkom som en del av satsningen, med syftet att synliggöra dansfältet för en allmänhet.

I december 2019 beslutade kulturnämnden att lägga ner danssatsningen, men att hemsidan Dansresursen ska finnas kvar. Även fortsättningsvis kommer du att kunna hitta information och nyheter här som rör dans i Göteborg.

Det går fortfarande att söka kulturstöd för dansprojekt och att få rådgivning kring danskonst för barn och unga av kulturförvaltningens danskonsulent. Dessa uppdrag är inte kopplade till danssatsningen och påverkas därför inte av nedläggningen. Kontaktuppgifter till dansutredare och danskonsulent hittar du på sidan Kontakt.

Nyhet: Göteborgs Stads danssatsning läggs ner