Foto: Lo Birgersson

Barn och unga

Arbetar du med dans för barn och unga? Här hittar du information om subventioner och stöd, och hur du kan sprida din föreställning eller pedagogiska projekt. Scener, festivaler och utbudsdagar finns också listade.

Göteborg

Göteborgs Stad har konsulenter som arbetar med att främja, utveckla och samordna scenkonst och kulturaktiviteter för barn och unga. De fungerar som en kunskapsresurs som kan ge inspiration och vägledning så att kulturutövare, förvaltningar, institutioner och civilsamhället kan erbjuda alla barn och unga kvalitetssäkrad konst och kultur. Konsulenterna arbetar med stadens stöd och subventioner och samordnar också ett regionalt arrangörsstöd för kultur för barn och unga. De samverkar också med kultursamordnare inom alla skolformer. De kommunala samordnarna finns på Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.

Kontaktuppgifter till konsulenterna

Stöd och finansiering

Som utövare kan du söka Göteborgs Stads utjämningsbidrag för produktioner och föreställningar som riktas till barn och unga 0–19 år. Bidraget subventionerar förskolans eller skolans kostnad för scenkonstbesöket.

Scener

Scener som har i uppdrag att producera eller arrangera föreställningar för barn och unga:

Utbudsdag och turné för dans

Dansbanan är en turnéslinga och arrangörsnätverk för danskonst för barn och unga. Kontakta danskonsulenten på Göteborgs Stad för att anmäla intresse eller tipsa om en dansföreställning.

En scen kväll är Göteborgs Stads utbudsdagar för barn och unga. För mer information, kontakta scenkonstkonsulenten för barn och unga på Göteborgs Stad.

Regionalt i Västra Götaland och Halland

Dansakademin är en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga, som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen.

Danspoolen Vänersborg vill sprida dansverksamhet till Fyrbodal-kommunerna.

Region Halland subventionerar dans och annan kultur för barn och unga som är 2-18 år. Ta kontakt med någon av Kultur i Hallands utvecklare eller producenter om du vill veta mer.

Regionteater Väst producerar dans och teater för barn och unga samt är en resurs för det fria danslivet i Västra Götalandsregionen.

Scenkonstdagar barn och unga är utbudsdagar för scenkonst från Kulturkatalogen Väst.

Kultur i Västs arbete med dans för barn och unga

Du kan kontakta Kultur i Västs konsulenter inom barn och unga. De kan ge dig råd, information och kontakter på kommunal, regional och nationell nivå.

Kultur i Väst

  • arbetar för att möjliggöra för alla barn och unga att delta i kulturlivet både som publik och genom eget skapande
  • främjar barn och ungas möjlighet till delaktighet i kulturlivet
  • informerar och inspirerar.

Kultur i Väst har bland annat​:

Nationella stöd

Allmänna Arvsfonden har projektstöd för nyskapande projekt och lokalstöd för kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. För att söka stöd från Allmänna Arvsfonden ska barn, unga eller personer med funktionsvariation vara delaktiga i projektet.

Kulturrådet fördelar statsbidraget Skapande skola som gör att förskolor och skolor kan boka kulturupplevelser som skapar en kreativ lärmiljö för eleverna. I Göteborgs Stad söks stödet av Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.

Festivaler och utbudsdagar i Sverige

  • Bibu är en scenkonstbiennal för barn och unga.
  • Dansmässan är en utbudsdag och festival i Stockholm.
  • Salto är en utbudsdag för barn och unga i Skåne.

Internationella festivaler och utbudsdagar

  • Krokus festival - scenkonst för barn och unga i Hasselt, Belgien.
  • Ice Hot - nordisk biennal dansplattform.
  • SWOP - internationell dansfestivalsbiennal för barn och unga i Roskilde, Danmark.
  • IPAY - internationell mässa för scenkonst för barn och unga.