Vad vill du ha för service kring lokaler och platser för kultur i Göteborg?


Publicerad 5 oktober 2022

Är du verksam i Göteborgs kulturliv och har eller vill ha en lokal? Just nu undersöker Göteborgs Stad hur en kulturlots kan stötta kulturaktörer när det gäller platser och lokaler för kultur, och vi vill ha din åsikt.


Berätta gärna vad du skulle vilja ha hjälp med genom att svara på vår enkät. Den består av 11 frågor och tar cirka fyra minuter att besvara. Du svarar helt anonymt.

Enkäten är öppen till 15 november.

Svara på enkäten här!