"Dansdeltat - produktionsmiljö för dans" väntar på politiskt beslut


Publicerad 27 november 2019

Arbetet med att skapa en produktionsmiljö för dans fortsätter, och kulturförvaltningen får många frågor om processen. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har lagt fram ett förslag på hur produktionsmiljön kan utformas. Nästa steg är att politikerna ska fatta beslut.


Enligt ett beslut från 2016 ska Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen skapa en produktionsmiljö för dans, som går under namnet Dansdeltat. Syftet är att den fria danskonsten ska få bättre förutsättningar, bland annat genom att tillgodose den lokalbrist som finns idag. Många hör av sig till kulturförvaltningen och undrar hur det går med processen.

Hur Dansdeltat ska utformas – som verksamhet, samverkansplattform eller fysisk plats – är ännu inte bestämt. En extern utredning kring frågan gjordes 2018, i dialog med många aktörer inom dansfältet. Utredningen resulterade i rapporten Dansdeltat – En produktionsmiljö för dans i Västra Götaland. Rapporten målar upp tre tänkbara scenarion för hur Dansdeltat kan utformas, med olika grad av möjlighet till samverkan, resursoptimering och tillgång till lokaler.

Hösten 2018 gjorde kulturförvaltningen ett tjänsteutlåtande (en rekommendation till politikerna) om rapporten. Men än så länge finns det inget politiskt beslut som fastställer att man ska gå vidare med något av förslagen, och vissa frågor håller fortfarande på att redas ut. Till exempel är det inte klart hur Dansdeltat ska finansieras och vilka lokaler och områden i Göteborg som skulle kunna vara intressanta att titta vidare på.

Flera av Göteborgs Stads förvaltningar är involverade i arbetet med att utreda frågorna, tillsammans med Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och samverkansparter inom det fria kulturlivet. I väntan på ett politiskt beslut i frågan, publiceras nyheter om Dansdeltat på Dansresursens hemsida. 

Tjänsteutlåtandet och rapporten om Dansdeltat från 2018 kan du läsa via denna länk.