Nu kan Göteborgs fria kulturliv söka coronastöd


Publicerad 6 november 2020

På måndag 9 november öppnar ansökan för Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet, med anledning av covid-19. Stödpaketet består av två stödformer: stipendier till yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare, och hyressubventioner till kulturverksamheter i Göteborg.

Kulturen har drabbats hårt av pandemin, med inställda evenemang och stora publiktapp. Likväl kommer det att finnas ett stort intresse för att ta del av konst, musik, litteratur, film och andra upplevelser när pandemin är över. Därför riktar nu Göteborgs Stad 25 miljoner kronor till kulturnämnden för att stärka det fria kulturlivet i Göteborg.

– Målsättningen är att ha en så snabb hantering som möjligt. Sökperioden är öppen 9-27 november. De sökande får besked 14 december och därefter påbörjas utbetalningarna, säger Myriam Mazzoni, chef för Kulturstöd på kulturförvaltningen.

Pengarna kommer att vara sökbara för kulturaktörer genom Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet. Stödpaketet riktar sig till olika delar av det fria kulturlivet och är uppdelat i två stödformer: stipendier och hyressubvention.

Stipendierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare bosatta i Göteborg. Summan är på minst 30 000 kronor per sökande, eller mer beroende på hur många som söker.

Den andra stödformen är tre månaders hyressubvention, som kan sökas av kulturverksamheter i Göteborg med fasta lokalkostnader. Maxsumman som betalas ut är 300 000 kronor per sökande.

Till skillnad från andra kulturstöd som Göteborgs Stad hanterar är stödpaketet kompensatoriskt och inte framåtsyftande, vilket betyder att ingen motprestation krävs från den som söker. Stöden är istället till för att kompensera för en del av uteblivna inkomster under pandemin.

Sökperioden öppnar 9 november klockan 09:00 och är öppen till 27 november klockan 12:00.

Läs mer om Göteborgs Stads stödpaket till det fria kulturlivet.