Webinarium: Dansakademin - utveckling av danskonst för barn och unga - för vem och för vad?


Publicerad 14 september 2020

Välkommen på Dansakademins webinarium om utveckling av danskonsten för barn och unga. Kom med dina idéer, tankar och funderingar!

Under detta webinarium berättar plattformen Dansakademin om sina visioner och mål. Webinariet öppnar upp för samtal kring vad det finns för behov utifrån att i praktiken fördjupa, undersöka och utveckla danskonsten för barn och unga. Kom med dina idéer, funderingar och tankar! Det går också bra att vara med och bara lyssna.

Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet. Projektet startade hösten 2019 efter initiativ av Göteborgs Stads kulturförvaltning. Det drivs av en engagerad branschdriven styrgrupp med olika kompetenser och perspektiv, med Regionteater Väst som huvudman.

Medverkande: Gilda Stillbäck, koreograf och dansare, Monika Milocco, konstnärlig chef dans Regionteater Väst, Anna Wennerbeck, konstnärlig ledare Embla Dans, Elin Svensson, projektledare Dansakademin.

När: Torsdagen den 5 november kl 10-12

Var: Digitalt. Länk skickas efter anmälan till dansakademin@regionteatervast.se

Målgrupp: det fria danslivet i Västra Götaland