Göteborgs Stads danssatsning läggs ner


Publicerad 16 januari 2020

Kulturnämnden beslutade i december 2019 att lägga ner Göteborgs Stads danssatsning. Beslutet innebär att kulturförvaltningen inte längre kommer att driva några utvecklingsfrågor inom dansområdet.


Inför 2020 behövde kulturnämnden göra kulturpolitiska besparingar på 13 miljoner kronor för att klara budgeten. En av politikernas besparingsåtgärder var att lägga ner Göteborgs Stads danssatsning, vilket innebär att kulturförvaltningen inte längre kommer att ha några utvecklingsuppdrag riktade mot dansfältet. En tjänst som dansutvecklare försvinner och budgeten för utvecklingsinsatser tas bort. Hemsidan Dansresursen kommer dock att finnas kvar och underhållas av kulturförvaltningen, och det går fortfarande att söka kulturstöd för dansprojekt som förut.

Danssatsningen startade 2015 som ett kulturpolitiskt initiativ för att stärka och utveckla dansfältet i Göteborg. Under åren har flera projekt sjösatts genom danssatsningen, som till exempel Dansakademin, ett utvecklingsprojekt för danskonst för barn och unga, och hemsidan Dansresursen.

Tjänsten som dansutvecklare har varit uppdelad på två personer, som har arbetat med en rad strategiska uppdrag. Till exempel har de verkat för att öka tillgången till lokaler för det fria danslivet och samverkat med regionen kring dansbranschens utveckling.

Nedläggningen av danssatsningen innebär också att kulturförvaltningen avslutar sitt uppdrag inom projektet Dansdeltat - en produktionsmiljö för dans. Projektet har tidigare varit ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad, Danscentrum Väst, Västra Götalandsregionen och flera andra parter.

Exakt hur nedläggningen påverkar alla pågående projekt inom danssatsningen är inte klart än. Eventuella uppdateringar om projekten i danssatsningen publiceras här på Dansresursen.