Branschstärkande plattformen Dansakademin officiellt igång


Publicerad 9 oktober 2019

Dansakademin är en plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Västra Götalandsregionen. Projektet är nu officiellt igång.


Dansakademin är en branschstärkande plattform för utveckling av danskonst för barn och unga som ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för dansfältet i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Projektet drivs av en branschdriven styrgrupp med olika kompetenser och perspektiv och ett gediget samarbete är nu igång, där huvudmannaskap ligger på Regionteater Väst.

Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad har utrett behovet av en dansakademi med inspiration från Barnteaterakademin. Dansutvecklaren Victoria Alarik, som ansvarat för utredningen, har samtalat med verksamma inom danskonstens och barnkulturens område i Göteborg och Västsverige och har under längre tid identifierat en brist på dansproduktioner för barn och unga trots att det finns en efterfrågan från arrangörerna.

Utredningen identifierade ett behov av att stärka förutsättningarna för produktionen och utvecklingen av danskonst för den unga publiken. På sikt är målet med Dansakademin att tillgängligheten till danskonst för barn och unga ska öka samt att danskonsten ska bli mer diversifierad i uttryck, representation och genrer.

– Jag hoppas att Dansakademin på lång sikt inte bara ska stimulera enskilda dansaktörer, utan vara en kugge i maskineriet med att stärka infrastrukturen för hela dansområdet! Det är dags att dansen får ta större plats i staden och samhället i stort", säger Victoria Alarik i ett pressmeddelande från Regionteater Väst.

Läs pressmeddelandet från Regionteater Väst här.