Vår förskola

Välkommen till Danska vägens förskola, en liten förskola med en avdelning: Lejonet & Björnen. Närheten till Dicksons hus äldreboende ger möjlighet till möten över generationsgränser, som är givande för både liten och stor. Vi har en stor grön gård med många möjligheter till lek.

Trygghet och samarbete med dig som förälder

På vår förskola arbetar både förskollärare och barnskötare. Vår roll som pedagoger är först och främst att skapa trygghet för ditt barn, men också att hjälpa ditt barn utvecklas efter sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att lyssna, utmana och ge barnet inflytande över sin tid på förskolan.

För att ditt barn ska ha en så bra tid som möjligt här är det viktigt att vi på förskolan har ett nära samarbete med dig som förälder. Du kan alltid komma till oss med dina funderingar - vi vill att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss.

Miljö som inspirerar till lek

Inomhusmiljön på Danska vägen har lokaler med många rum som kan anpassas efter barnens intressen och behov. Rummen passar bland annat bra för skapande, bygg- och konstruktionslek och rörelse. Vi har en ateljé där barnen erbjuds skapande aktiviteter.