Vår förskola

Välkommen till Danska vägens förskola, en relativt liten förskola med två avdelningar: Björnen för de yngsta och Lejonet för de äldre barnen. Vår filosofi är ”ett hus – allas barn”. Närheten till Dicksons hus äldreboende ger möjlighet till möten över generationsgränser, vilket är givande för både liten och stor.

Trygghet och samarbete med dig som förälder

På våra två avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare. Vår roll som pedagoger är först och främst att skapa trygghet för ditt barn, men också att hjälpa ditt barn utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att lyssna, utmana och ge barnet inflytande över sin tid på förskolan.

För att ditt barn ska ha en så bra tid som möjligt här är det viktigt att vi på förskolan har ett nära samarbete med dig som förälder. Du kan alltid komma till oss med dina funderingar - vi vill att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss.

Miljö som inspirerar till lek

Inomhusmiljön på Danska vägen består av bra anpassade lokaler med många rum som använd för skapande, bygg- och konstruktionslek, rörelse (återkommande "mini-röris”) och flera soffor där barnen gärna lyssnar på saga eller tittar i böcker och pratar med kompisar.

Förskolan ligger precis intill ett äldreboende. De äldsta barnen brukar få komma på besök för att sjunga på äldreboendet ett par tillfällen per år.

Vi är utomhus varje dag

Förskolans gård ligger skyddad och är magisk med sin grönska, kuperade terräng och näst intill en liten utomhusscen. Vi är ofta ute vilket främjar barnens möjligheter att utvecklas och stimuleras motoriskt.

Vår utegård är naturligtvis inhägnad för barnens säkerhet.

Vad gör vi på förskolan?

  • Vi pratar om saker som händer i barnens närhet.
  • Vi läser rim, ramsor och böcker.
  • Vi sorterar saker efter form, färg eller antal.
  • Vi arbetar med mängd och längd, både hos föremål och barnen själva.
  • Vi arbetar med tid och rum.
  • Vi tar med oss saker från naturen som vi arbetar med inomhus.
  • Vi klipper och klistrar, målar och ritar.
  • Vi bygger saker av olika material.

En dag på förskolan

Undrar du hur en dag på förskolan ser ut för ditt barn? Våra dagar på förskolan varierar förstås beroende på väder, barnens önskemål och vilken veckodag det är, men i stora drag ser en dag hos oss ut så här:

På morgonen äter vi frukost tillsammans. Efter frukost har barnen sedan olika aktiviteter, ute eller inne. Till exempel spelar vi spel, gungar, bygger, målar eller läser.

Vi äter lunch tillsammans.

Varje dag efter lunch sover de yngre barnen middag i sina vilrum med madrasser, kuddar och filtar. De äldre barn som inte längre sover mitt på dagen vilar medan de lyssnar på sagor.

På eftermiddagen har vi aktiviteter både ute och inne. På eftermiddagen serveras också mellanmål, till exempel smörgås och mjölk och en frukt eller grönsak.

Giftfri miljö för våra barn

Vi arbetar med att minska gifterna i barnens vardag. Detta gör vi dels genom att ta bort och ersätta befintliga material men också genom att kontrollera varor och produkter vid nyinköp.