Foto: Angelica Hvass

Samverkan

Sedan 1 juli 2017 finns ett delaktighetsråd på Dalheimers hus. Delaktighetsrådets uppdrag är bland annat att samverka vid vissa evenemang i huset för att skapa ett utbud som motsvarar målgruppens önskemål. Delaktighetsrådets uppdrag är att företräda föreningsmedlemmar och andra med funktionsnedsättning bosatta i Göteborgs stad.

Hälsovecka

Vill du som representant för din funktionsrättsförening vara med och påverka programmet för Dalheimers hus hälsovecka 2020?

Under hälsoveckan fylls Dalheimers hus av hälsoaktiviteter av olika slag och nästan allt är gratis. Vi bjuder in föreläsare och har öppet gym och solrum så att våra besökare kan prova på. Utöver det finns olika typer av aktiviteter exempelvis yoga och lunch beat. För våra gäster i badet har vi haft spakvällar och öppet hus.

Tillsammans med funktionsrättsorganisationerna i Göteborg planerar vi nu hälsoveckan 2020. Vi behöver din hjälp för att det ska bli en riktigt bra och hälsosam vecka!

Hör av dig till oss om du vill medverka eller har förslag på föreläsningar eller aktiviteter.

Kultur, nöje, friskvård på Dalheimers hus

Sedan många år tillbaka har Dalheimers hus ett kulturutbud som riktar sig till alla och delvis finansieras med stöd av Dalheimers donationsfond. Torsdagar har vi musikframträdanden, quiz eller annat som intresserar våra besökare. Vid några tillfällen varje år har vi även arrangemang på helger eller lunchtid.

Vi har även gjort vissa arrangemang tillsammans med föreningar inom funktionshinderrörelsen.

Hör av dig till oss om du har förslag på program som lockar era medlemmar.

Eldorado på Dalheimers hus

Sedan sommaren 2018 finns Eldorado på Dalheimers hus. De arrangerar regelbundet kulturevenemang och utbildningar. Du hittar mer information i Eldorados kalendarium.

Eldorado